Velkommen til temamøte F2F Oslo Akershus 21. oktober kl. 1900

Spørsmål og meninger om barnevernets rolle i saker om barn og samlivskonflikter er mange. Noen tar til orde for mer barnevern der det er foreldrekonflikter, noen er redd for at barnevernet skal brukes taktisk av en av partene, Foreningen for barnevernsbarn sier barnevernet griper for sent inn. Temaet for medlemsmøtet i oktober er "Barneverntjenestens rolle og muligheter til å hjelpe etter samlivsbrudd" og foredragsholder er sosionom og familieterapeut Tone Bråten fra barnevernet i Kongsberg.

Tone Bråtens har uttalt at " Det er lite som gjør meg mer trist enn foreldre som i utgangspunktet er gode nok, men som ødelegger oppveksten til barna med konflikter og urasjonelle handlinger.... "

Barneloven og barnevernloven er to forskjellige lover, kompliseres bildet hvis disse blandes sammen?
Hvilken rolle har barnevernet relatert til samlivsbrudd?
Finnes det noen retningslinjer dersom barnevernet blir involvert i samlivsbrudd, hva sier disse?
Partsrettigheter når barnevernet kommer inn hos foreldre som ikke bor sammen
Fosterhjemsplassering hos samværforelder
Familierådet og andre verktøy som barnevernet har
Gode råd til foreldre i bruddsituasjon eller etter samlivsbrudd fra barnevernet

Det blir åpent for spørsmål og diskusjon.
 
Servering: Kaffe/te bestilles iht påmelding mottatt senest dagen før til soel-le@online.no
- eller ring 480 54 089 hvis du lurer på noe.
Pris: Fri entre.