Velkommen til temamøte F2F Oslo Akershus

Rica Victoria Hotel (Rosenkrantzgt. 13, nedenfor Stortinget) 11. mars kl. 19-21

Foredrag med forfatteren av boken ”Lappeteppefamilien”  Sølvi W. Foss
- boken som særlig vektlegger viktigheten av godt samarbeid etter samlivsbrudd. Kom å hør hennes råd med hensyn til hvordan man bør forholde seg til eksen, uansett potensielt konfliktnivå – for barnas skyld.