Årsmøte F2F Telemark 5. mars kl. 19:00

Åpent temamøte

Velkommen til F2F Telemarks årsmøte og åpent møte med temaet: Barns involvering i mekling

Stedet er Hauges Minde (Normisjonshuset), Lundegata 15, 3724 Skien

Temamøtet starter kl. 19:00 og avsluttes med fylkeslagets årsmøte med ordinær dagsorden.

Familieterapeut Gjertrud Jonassen ved Grenland familiekontor har utarbeidet modellen, der barn skal involveres i den første meklingstimen sammen med foreldrene. Hun skal holde et foredrag om dette emnet: Alle er hjertelig velkommen til å delta på denne delen av møtet. Det vil også bli gitt anledning til samtale.

 

Styret i F2F Telemark

Ove Hansen, Stig Eliasen og Kjartan Mogen