Temamøte hos F2F Oslo Akerhus 5.11 kl. 19:00

Forfatter Stein W. Kippersund om boken "Barnebidrag. Delt bosted. 50/50 omsorg"

Velkommen til Rica Victoria Hotel (Rosenkrantzgt. 13, nedenfor Stortinget)
5. november kl. 19.00-21.00

I sin bok går Kippersund ut med klare synspunkter i et krevende felt om familiesituasjonen etter samlivsbrudd. Boken «Barnebidrag. DELT BOSTED. 50/50 omsorg» (Teaternett 2012, ISBN 978-82-90585-05-6) er skrevet som en bearbeiding av hans egne erfaringer og møter med det offentlige og med fagfeltet.

Boken omhandler hvordan våre grunnleggende verdier settes på prøve når foreldre skiller lag.

  • Hvilke konsekvenser får lover og ordninger i denne situasjonen?
  • For barnas beste?
  • For fedres plass i omsorgen for barna sine?
  • For likestillingen hos fremtidige generasjoner?
  • Hvilke endringer kan og bør gjøres?