Velkommen til spennende foredrag med Jørgen Lorentzen 5. mars

 Det er igjen tid for temamøte hos F2F Oslo Akershus og denne gangen får vi besøk av kjønnforsker Jørgen Lorentzen. Vi treffes på Rica Victoria Hotel (Rosenkrantzgt. 13, nedenfor Stortinget) kl. 19.00.  Kjønnsforsker Jørgen Lorentzen har papparollen på dagsorden på F2F Oslo Akershus' temamøte.

 Jørgen Lorentzen har lest brev, dagbøker, bøker om oppdragelse, romaner og skuespill, rettsprotokoller og 1990- og 00-tallets "pappabøker" for å finne svar på slike spørsmål.

Boken inneholder mange små og store overraskelser og bekreftelser av forestillinger om fars rolle i familien. Den gir et godt grunnlag for å forstå hvorfor dagens fedre og dagens debatt om farskap er som den er, og at farskap er en foranderlig størrelse. 

 

Fra farskapets historie i Norge 1850-2012 Hva vil det si å være far? Hvordan har norske fedre forholdt seg til sitt avkom de siste 150 år og hvordan har både fedrenes og andres holdninger til farskap utviklet seg? 

"Fra farskapets historie" er det første forsøket på å sirkle inn denne viktige og spennende delen av vår historie. Den gir mange og interessante perspektiver både på familiehistorie, arbeidslivshistorie, barndomshistorie, mentalitets- og medisinhistorie.


«Alle fedrar i Noreg kan verte betre fedrar ved å lesa Lorentzen si bok, og viss ikkje dét er nyttig, så veit ikkje eg!», Lars Nyre i Forskerforum 5/2012


Servering: Kaffe/te bestilles iht påmelding mottatt senest dagen før til soel-le@online.no eller ring 480 54 089 hvis du lurer på noe.

 

 

Pris: Fri entre. Ta gjerne med deg gjester.