Velkommen til spennende foredrag med Grete Nordhelle12.2

 

Grete Nordhelle til F2F Oslo Akershus tirsdag 12.2

Er du i en vanskelig livssituasjon etter samlivsbrudd? Sliter du med samarbeidet om barna? Hvordan kan du selv påvirke at du får et bedre liv og bedre livskvalitet for deg selv og barna dine?

 

Det finnes lys i tunellen. Noen ganger trenger man hjelp og støtte for å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon. Til temamøtet tirsdag 12. februar kl 19 får vi besøk av to hjelpere.

Psykolog og advokat Grethe Nordhelle har tidligere snakket med oss om hvordan gjenkjenne og håndtere manipulasjon. Hun vil sammen med cand. polit. og psykologisk rådgiver Ujagar Singh Sakhi vise oss veien til et bedre liv for oss og barna våre. Veien fra et vanskelig til et bedre liv er beskrevet i deres nyeste bok "Kilden, ny kompetanse for å hjelpe mennesker på avveie i sitt eget liv."

Velkommen til et spennende temamøte!

 

 

Årsmøtet kl. 18-19, saksdokumenter kan lastes ved å klikke på linken %C3%85rsm%C3%B8tepapirer+F2F+OA+2013%5B1%5D.pdf

DAGSORDEN 

 
1. Velkommen
2. Valg av møtedirigent
3. Valg av 2 referenter og 2 møtevitner
4. Vedta dagsorden
5. Behandle styrets årsberetning for 2012
6. Behandle revidert regnskap for 2012
7. Behandle innkomne forslag 
8. Drøfte handlingsplan for kommende periode
9. Behandle budsjett for kommende periode
10. Valg av leder, 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer
11. Valg av revisor
12. Valg av valgkomite
 
Innstilling fra valgkomiteen klikk på linken Valgkomiteens+innstilling+F2F+OA+2013-2014.doc
 
Etter at det formelle årsmøtet er avsluttet cirka kl.19 holder advokat og psykolog Grete Nordhelle foredrag.
Sammen med medforfatter U.J. Sakhi om deres ny bok Kilden, ny kompetanse for å hjelpe mennesker på avveie i sitt etet liv.
 
 
Velkommen!