Follo-modellen er temaet 8. januar

F2F Oslo Akershus ønsker velkommen til temamøte på Rica Victoria hvor dommer Kari Willoughby, Follo Tingrett, forteller om gangen i saksforberedende møter i saker etter barneloven – praktisk gjennomføring og erfaringer.

Foredragets tittel "Saksforberedende møter i saker etter barneloven – praktisk gjennomføring og erfaringer" og dommeren vil snakke om hvordan tingretten går frem i barnesaker og hvordan de opplever at det fungerer, spesielt i Follo Tingrett.