Begge foreldre er viktige

Tanker til refleksjon om forslag til endring av barneloven

 Et annet viktig stridsspørsmål er hva som gagner barnet mest med hensyn til foreldrekontakt: Skal samværsrett med barnet fordeles likt mellom foreldrene, eller forstyrrer dette stabiliteten som barnet trenger? Hvordan påvirkes barna av redusert eller tapt foreldrekontakt etter skilsmisse? Les den viktige kronikken (Bergens Tidende) av fastlege og professor ved UiB, Eivind Meland og stipendiat ved UiB, Simone F. Reiter.