Kveldsseminar i Bergen

F2F Hordaland arrangerer kveldsseminaret "Utfordringer tilknyttet samlivsbruddet - med barna i fokus" tirsdag 28. august 2012.
De problemstillingen som nylig ble tatt opp i Bergens Tidende samt andre aspekter av livet i den reorganiserte familien blir belyst av Frode Thuen, Beate Helle og Marie Sølverud.

F2F håper at fleste mulig mottar budskapet så spre gjerne informasjonen blant venner og kollegaer. Se mer informasjon og påmelding på F2F Hordaland: http://www.f2f.no/hordaland.98634.no.html

Vel møtt!