Velkommen til temamøte F2F Oslo Akershus 8. mai 2012 kl. 19-21

Tema: Sakkyndige, dommer uten kappe? - Rica Victoria Hotel 8. mai 2012 kl. 19-21 Rosenkrantzgt. 13, nedenfor Stortinget

Foredragsholder: Psykiater og sakkyndig Pål Ambrahamsen snakker om sakkyndiges arbeidsmetoder, målsettinger og prosessen fra sakenes opprinnelse til rettsakens utfall.

Hva legger sakkyndige til grunn for avgjørende innspill og anbefalinger som påvirker sakenes resultater?
 

Hvordan vektlegges foreldre-barn-relasjonens verdi før og etter samlivsbrudd? Er det stor nok bevissthet om at mange menneskers skjebne for resten av livet ofte avgjøres på bakgrunn av sakkyndiges holdninger og signaler til en ofte mindre bevisst dommer? Etter innledningen er det åpent for spørsmål og diskusjon.

 

Kaffe/te bestilles iht påmelding mottatt senest dagen før til soel-le@online.no - eller ring 480 54 089 hvis du lurer på noe. Fri entre.