Velkommen på årsmøtet!

Årsmøtet i F2F Rogaland avholdes mandag 30. januar kl. 19.00.
Sted: Ipark, Professor Olav Hansens vei 7A, 4021 Stavanger, Inngang Måltidets Hus

Vel møtt!