Sakkyndig i retten - temamøte 30.8

F2F Oslo Akershus temakveld  30. august
Foredragsholderen Advokat Erik Mørch og temaet Saksbehandling i barnefordelingssaker, herunder de sakkyndige i retten
Hva kan du forvente deg. Hva kan du kreve? Finnes det noen ødeleggende fallgruver du kan ramle ned i? Hvilke erfaringer har akkurat du? Kunne du tenke deg å dele disse med akkurat oss? Evaluering veileder saksbehandling 2009, last ned her
Foredraget finner du på YouTube snart.