Årsmøte Foreningen 2 foreldre Vestfold

Velkommet til Årsmøte 27 februar kl 19:00
Herstad skole på Nøtterøy