Åpent møte på Sanden Hotell i Hokksund tirsdag 17. februar kl. 19:00

TEMAMØTE

Advokat Vidar Borgersen
foreleser om
barneloven og gir informasjon om nye bidragsregler

ÅRSMØTE for medlemmer (husk gyldig medlemskap)

Inngang kr. 50,- for medlemmer og kr. 100,- for ikke-medlemmer

Ta gjerne med deg en venn/venninne med interesse for barns rettigheter.

VELKOMMEN!