Godt vi har ombud med tro på likeverdet

Likestillingsombudet mener det er å snu problemet på hodet når barneombudet sier at likestillingen går på bekostning av barna.

- Likestillingen har jo faktisk ført til at flere fedre tar mer ansvar og ønsker mer samvær med barna, sier Gangås. Les mer her