Trenger du noen å snakke med?

F2F i Rogaland tilbyr gratis rådgivning mandager kl.19:00 – 20:30, utenom skoleferier, på Bekkefaret bydelshus. Husk å ringe eller sende SMS til en i styret for å avtale tidspunkt.
I Rogaland har vi en gratis veiledningstjeneste en kveld i uken, hvor folk kan møte opp for å snakke om sin situasjon med en styrerepresentant og forhåpentligvis få noen gode råd på veien.

Veiledningstjenesten går på omgang blant styret og holdes mandager kl.19:00 – 20:30, utenom skoleferier, på Bekkefaret bydelshus i Stavanger, Fridtjof Nansens vei 50. Du finner oss i den enden av huset som vender mot Esso bensinstasjonen.

Både enkeltpersoner og par er velkomne. Du må sende en SMS, eller e-post til en i styret på forhånd for å avtale tidspunkt.