Farsskapsutvalget inviterer organisasjoner og publikum 18.9!

Farskapsutvalget inviterer organisasjoner og publikum torsdag 18. september kl. 08.30 - 10.15
Regjeringen oppnevnte 28. mars i år et offentlig lovutvalg som skal vurdere behovet for endringer i barnelovens regler om farskap. Et viktig mål er å tilpasse loven til utviklingen av familiemønstre, mulighet for assistert befruktning og anledningen til sikker fastsetting av farskap som har foregått siden barneloven ble vedtatt i 1981.
 

Farskapsutvalget avholder et åpent høringsmøte for å motta synspunkter på problemstillinger som berører utvalgets arbeid fra interesseorganisasjoner og andre som er engasjert i dette eller beslektede tema. 

Utvalgets sammensetning og mandat kan leses på www.regjeringen.no/farskapsutvalget

Møtet vil finne sted torsdag 18. september kl 8.30 til 10.15 i auditoriet i regjeringsbygning R5 – Akersgata 59. Deltakerne må selv dekke eventuelle utgifter som oppstår i forbindelse med deltakelse på møtet.

Påmelding på e-post: bgu@bld.dep.no  senest onsdag 17. september kl.12.00.