Boutgifter ved samvær og deling av reisekostnader

Regjeringen vil gjøre det lettere for foreldrene å løse spørsmål knyttet til barnebidrag og reisekostnader ved samvær. Der det er mye samvær, mener regjeringen også at barnets andel av samværsforelderens boutgifter skal regnes inn i samværsfradraget. Forslagene til modernisering av bidragsreglene passerte statsråd fredag. Les mer