Lever du på venterommet i ditt eget liv?

Meld deg på samlingen på Tjøme

De fleste av oss har en eller flere deler av livet som er fylt av savn etter noe mer.
Drømmene våre er ofte de beste kildene til å få virkelig tak i hva vi higer etter. Sjelden går vi konkret til verks for å nå våre ønsker og behov. Vi har en tendens til å innbille oss at alt vil ordne seg eller bli annerledes hvis bare…
 

 

 

  • Bare jeg finner drømmemannen så…
  • Hvis jeg bare kunne flytte…
  • Bare sjefen så de kvalitetene jeg faktisk sitter med så
  • Hvis jeg bare hadde flere venner ville jeg…
  • Hvis jeg bare fikk den utdannelsen… o.s.v.

Slike ”hvis bare” tanker kan stoppe oss fra å ta tak.
Det kan se ut som om løsningen ligger utenfor oss selv og derved utenfor vår kontroll. Veien ut og frem til et meningsfylt og engasjert liv på jobb og privat virker umulig. Man kan bli frustrert og oppgitt, og det kan virke som om livet passerer. Dette kan tappe for energi og pågangsmot slik at det blir en ond sirkel.

Det er nettopp disse ”stopperne” vi skal jobbe med og sammen søke å finne en vei utenom. Slik kan du igjen ta tak i ditt eget liv på en god måte. Håpet er at du virkelig skal erkjenne at det er du selv som sitter med nøkkelen til å endre eget liv i positiv retning.
Målet med samlingen er at gruppen og arbeidet i den skal gi deg støtte og et positivt puff, slik at du får kraften til å gjøre de endringene du ønsker. Ressursene ligger i oss alle, og det er mulig å finne frem til mulighetene i eget liv på en positiv og engasjerende måte. Slik kan du lære å leve her og nå istedenfor å vente på noe som muligens aldri kommer.
 
Gruppen holdes på Tjøme ved Verdens Ende sommer 2008:
  • Fredag 30.5.08 til søndag 1.6.08
  • Begynner fredag kl 17.00 og avsluttes søndag kl 17.00
 
Kursstedet er opprinnelig et gårdsbruk, men har i generasjoner blitt brukt som landsted. Anu Leppanen bistår som vertinne og matlager, og deltagerne må regne med å bidra litt. Standarden er nøktern, men stedet er sjarmerende og har sjel. Deltagerne bor i to sengs rom og deler to bad.
 
Bianca Schmidt
Gestaltterapeut MNGF Gestalttsenteret
biancas@online.no
Mob. 99351952
 
Pris kr 2500,- inkluderer kost og losji.
 
Påmelding: skriv en kort e-post om dine beveggrunner for å delta til biancas@online.no