Radisson Blu Gardermoen møterom_300x118

Bindende påmelding

F2F-seminar 2014

F2F tillitsvalgte og ressurspersoner samles på Radisson Blu Gardermoen Hotell 8.-9. november. Bindende påmelding senest 15.8 - informasjon er også tilsendt alle pr. e-post.

2014-06-28 Les mer...
logo

Velkommen til F2F Nordland

Hvert år opplever mange barn at mamma og pappa går fra hverandre, noen ganger går denne overgangen helt fint – mens i andre situasjoner blir barna ”objektet” i diskusjoner, konflikter og rettssaker, noen ganger i svært langt tid. En slik konfliktsituasjon er en belastning først og fremst for de barn som må vokse opp under slike forhold, men også for mor, far, og all øvrig familie som er glad i barnet.

Les mer...
Barn og konflik_BT foto

Lovverket som fremtvinger interessekonflikter

Skaper unødvendige konflikter

Mange foreldre strekker seg langt for å gi den andre både god økonomi og medinnflytelse. Andelen med felles omsorgsløsninger utgjør et betydelig flertall av normale fordelingssaker. Interessekonfliktene som fremtvinges av lovverket og stønadsordninger gjør at bruddfasen kan bli svært kaotisk og konfliktfylt, ikke misnt for barna, mener Warren S. Eversley, F2F Hordaland.

2013-08-06 Les mer...