frode_thuen

F2F Hederspris 2016

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne overrakte Foreningen 2 Foreldres hederspris 2016 til professor dr. psychol Frode Thuen for hans fremragende arbeid innen familieområdet og hans fokus på viktigheten av å ivareta familiemessige bånd.
Foreningen 2 Foreldre hederspris 2016 ble gitt til Thuen for hans store engasjement for å belyse at trygge og gode rammer for barna er viktig for at barna skal kunne vokse opp til å bli trygge mennesker som skal kunne få et godt voksenliv.

Les mer...
Barn og konflik_BT foto

Kveldens møte er endret og flyttet pga sykdom og streik

YTTERLIGERE endring av F2F-møtet i dag 3. mai

I tillegg til at kveldens temamøte er flyttet pga hotellstreiken så blir det endringer i programmet. Dessverre har en av foredragsholderne blitt syk og måtte avlyse på kort varsel. Dere er likevel hjertelig velkommen til en dialog med oss på Scandic Oslo City hvor flere av styrets medlemmer vil være tilstede. Vi beklager sen melding om endringen men sykdom kommer ofte plutselig dessverre. Beklager kort varsel, og temaet vil bli satt opp ved en senere anledning.

2016-04-09 Les mer...
Roger

Takk for innsatsen

Æresmedlem

Gratulerer med æresmedlemskap og takk for innsatsen for F2F, Roger Sollied Johansen!

Roger var organisatorisk leder 2003-2005, nestleder 2005-2007, ledet foreningen i perioden 2007-2014.

Nåværende hovedstyre tenkte at maleriet "Kom vi skal hjem" malt av Gørild Bruaset Bræin passer godt til F2Fs nyeste æresmedlem.

 

2016-04-11 Les mer...
Rune Rækken[1]

Fylkeslag-/kontakter

Tillitsvalgte og Hovedstyret møtes på Gardermoen 9. april

Tillitsvalgte samles i løpet av året vi håper det skal la seg gjøre å treffes jevnlig fremover med et par samlinger pr år. Utover verdien av å treffes, dele erfaringer og ha anledning til å drøfte saker med hverandre så er det rimelig at vi får formalisert rammene for både drift, organisering, tildeling av midler til fylkeslag/-kontakter og rutiner for reisekostnader.

2016-03-18 Les mer...
barn foreldre hånd

Temaene kunngjøres fortløpende så følg med...

F2F OA temamøter våren 2016

Hold av følgende datoer (kl. 1900-2100) utover våren:

5. april - Foredragsholder psykiatrispesialist Dag Furuholmen "Hvordan går det med barn som vokser opp uten mannlige forbilder?"

3. mai - Foredragsholdere advokat Renathe Danielsen og psykolog Daniel Horgen Jonsson "Når samlivsbruddet er et faktum"

7. juni - Info kommer...

Foredragsholder forfatter Sølvi Foss vil gjeste oss til høsten (foreløpige datoer for temamøtene er: 6.9 - 4.10 - 1.11 - 6.12)

Vi treffes som alltid på Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (nedenfor Stortinget) - ta gjerne med gjester.

2015-11-25 Les mer...
Telefon

Skype 8. mars kl 2100

Fylkeslags-/kontakter

Vi treffes på Skype (har du ikke Skype-profil er det fint om du lager det i god tid før møtet) Møtets varighet: kl. 21.00-22.00 og kan du ikke delta er det fint om du sørger for stedfortreder. Kontakt Sølvi Leander hvis spørsmål eller saker som det er ønskelig å ta opp på møtet.

2016-02-29 Les mer...