Forrige slide
Neste slide
Cover-3c-duo

Likeverdig foreldre skaper trygge barn i dag, fremtidens trygge voksne

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem. Send SMS "pay F2F" til 09316 eller gå til "bli medlem"

demobilde-2

To hjem - ett nærmiljø

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem...

walk in the park

Høring - ”deling av foreldrepengeperioden i tre like deler ved 80 pst. uttak og endring av kvotebegrepet.”

Høring - forslag om å utvide kvotene ved 80 pst. uttak av foreldrepenger Høringsfrist: 04.07.18 (id2601776)
Linda Hofstad Helleland

Ny minister, hva vil hun?

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland vil at mor og far skal behandles som likeverdige omsorgspersoner. Fortsatt står manges holdninger i veien for det.
Barn og konflik_BT foto

Kvalitetssikring av de sakkyndige er nødvendig

Aftenposten hadde 9.6 en reportasje om en mor som den psykologisk sakkyndige anbefalte som barnets hovedomsorgsperson, og som barnevernet senere konkluderte med var uegnet som omsorgsperson. At slikt som dette skjer overrasker dessverre ikke oss som har sett en del foreldretviste...

Bli medlem enkelt

 - send SMS "Pay F2F" til 09316