Advokat-JanetRiise2017-II

Når barn tas ut av fellesboligen - Hva er lurt å gjøre ifm samlivsbrudd

Velkommen til kveldsseminar F2F Hordaland

Velkommen til kveldsseminar hos F2F Hordaland mandag 6. november kl. 19-21 på Grand Hotel Terminus (Zander Kaaes gate 6)

Tema: Når barn tas ut av fellesboligen – Hva er lurt å gjøre i forbindelse med samlivsbrudd

2017-10-29 Les mer...
MorFarBarn_300x240

Velkommen til temamøte F2F Oslo Akershus 10. oktober kl. 19-22

Leder av F2F Oslo Akershus, Erik Mørch, har lang erfaring som advokat og familiesaker i sin advokatpraksis og gjennom domstolen og vil drøfte følgende spørsmål med oss: Er det tilfeldig hvem som havner i slike saker? Har det noe med barndommen din å gjøre, begge foreldrenes barndom. eller er det bare ren uflaks?
Hva legger domstolene vekt på i slike saker? Nå kan du se foredraget på YouTube

2017-09-25 Les mer...
Rune Harald Rækken_400x532

Velkommen til temamøte F2F Oslo Akershus 5. september

Tirsdag 5. september kl.19.00 på Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (nedenfor Stortinget)
Temaet for høstens første møte er Delt omsorg og foredragsholder er F2F seniorrådgiver Rune H. Rækken.

Presentasjonen fra foredraget kan nå lastes her

2017-08-21 Les mer...
Hederspris 2017 Grethe Nordhelle_Solveig Horne

F2F Hederspris 2017 til Grethe Nordhelle - Gratulerer

F2F Hederspris 2017 er tildelt advokat og psykolog Grethe Nordhelle for hennes fremragende arbeid innen familieområdet og sitt fokus på mekling mellom foreldre samt det å forstå og håndtere manipulasjon og høykonfliktsaker på en konstruktiv måte. Hun arbeider for å finne gode løsninger for barn når foreldrene slutter å være kjærester.
Hun er ganske ensom blant psykologene som innser at manipulasjon og "psykopati" kan være et problem i saker om barn da de ”politisk korrekte” ikke har tilstrekkelig kunnskap om problemstillingen. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne overrekte prisen på vegne av Foreningen 2 Foreldre. 
Se begrunnelsen - Klikk her for å se opptak fra utdelingen på YouTube

2017-08-18 Les mer...
barn på stranden

Uskyldige anklager/dømt for seksuelle overgrep på barn

6. juni kl. 19:00 Temamøte F2F OA

Er du påmeldt?
F2F Oslo Akershus får besøk fra Politiet og kveldens tema er blant de vanskeligste familiesakene vi kan tenke oss «Uskyldige anklager/dømt for seksuelle overgrep på barn». Politioverbetjent Inger-Lise Brøste, etterforsker og fagansvarlig for avhør av barn ved seksualforbrytelser på Politihøgskolen, forteller om erfaringer og realiteter rundt dette viktige temaet som dessverre stadig berører stadig flere og omtales stadig oftere i samfunnet vårt. Send påmelding til e-post: post@f2f.no

2017-05-05 Les mer...
Samtale eller møte

Du bestemmer temaene

Velkommen til dialogmøte F2F OA 2. mai

F2F OA inviterer til temamøte for dialog om spørsmål og innspill fra medlemmer tirsdag 2. mai kl.19.00, Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (nedenfor Stortinget). Møteleder er advokat Erik Mørch. 

2017-04-23 Les mer...