familie2

Hvor står partiene i saker om barna våre foran valget?

Hør politikerne redegjøre for sin familiepolitikk på F2Fs paneldebatt på Litteraturhuset 10. juni - klikk

2013-06-03 Les mer
LM 2013_Nytt HS_400x265

Nytt hovedstyre

F2F har nytt styre etter landsmøtet 20. april. På bildet foran leder Roger Sollied Johansen, og fra venstre foran ser vi Hans Chr. Flaathen (ny), Ketil Petersen, Sølvi Leander (ny), Monica Kleffelgård (ny). Bak fra venstre Hans Tau Hatlestad, Rune H. Rækken, Ove Hansen (ny), Warren Eversley (ny), nyvalgte Per Vidar Bredesen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

2013-01-28 Mer info kommer...
foreldre og ansvar

Vil du bidra i Nordland?

Fylkeslagene er din mulighet til å påvirke

F2F har fylkeslag og fylkeskontakter som jobber med alt fra veiledning til foreldre som har behov for det i egen sak, til andre i familien som ønsker å hjelpe eller som selv trenger noen å snakke med. Det arrangeres temamøter hos mange fylkeslag, mens flere har faste møteplasser til angitte tider. Fylkeslagene er av utrolig stor verdi for hovedstyret og administrasjonen og er åpne for alle som ønsker å bidra som ressurs i arbeidet for barns rett til å beholde kontakten med begge sine foreldre tross samlivsbrudd. Dette er dessverre ingen selvfølge i dag. Lokalt engasjement er viktig for å gjøre alle oppmerksomme på at vi i Norge anno 2008 har en barnelov som ikke definerer begge foreldre likeverdig. Dette medfører dessverre ofte konflikter, noe som for barna er både vondt og skadelig på kort og lang sikt. Er du interessert i å hjelpe andre har du gode muligheter for dette i de ulike fylkeslagene.

 

Er du en ildsjel som er ferdig med egen sak og klar for å hjelpe andre?


Enkelte fylker er i dag uten et formelt fylkesstyre. Det er kanskje deg vi leter etter for reetablering i ditt fylke? Får du med deg 3-4 andre til å drive F2Fs aktiviteter i ditt fylke, er dere velkommen til å ta kontakt med oss for en prat om hvordan dette gjøres og hva som forventes av en tillitsvalgt i Foreningen 2 Foreldre.

Norge er et godt land å bo i, men likevel hindrer ikke dette at mange barn mister kontakt med en av sine foreldre fordi barneloven åpner for at den av foreldrene som har hovedomsorgen (som regel mor) både fritt kan flytte, ofte for å hevne sin tidligere partner, eller kan boikotte samvær uten noen form for sanksjoner.

 

Ønsker du å bidra er du hjertelig velkommen som ressursperson hos oss!


Overnevnte er bakgrunnen for at fylkeslagenes lokale arbeid er av så stor verdi. Lokalbefolkningen vet hva som kan og bør gjøres i eget nærmiljø. Lokalt arbeid er grunnfjellet i F2F og fylkeslagene er viktige bidragsytere til en solid forening med kvalitet som mål - ta kontakt med oss for en prat om hva vi jobber med for tiden.

For deg som ønsker kontakt med personer i F2F i nærheten ber vi deg som bor i Nordland ta kontakt med oss på e-post post@f2f.no

2011-03-20
42-15655326

Mer og bedre frivillighet

Frivillighet Norges innspill til Soria Moria II

Uten et sterkt sivilsamfunn hvor enkeltmennesker sammen bidrar til gode lokalsamfunn kan vi ikke lykkes i arbeidet for et samfunn hvor alle er med. Gjennom frivillig innsats kan folk delta i meningsfylt og samfunnsnyttig virksomhet. Frivillige organisasjoner har en egenverdi og frivillig aktivitet er i seg selv et gode. Frivillige organisasjoner yter uvurderlige bidrag til samfunnet, både gjennom tjenesteproduksjon og omfattende ulønnet innsats.

2009-09-28 Les mer...
Fredrik Steen og Anniken Huitfeldt 2009

- Dette er mannsdiskriminering, Huitfeldt!

Fredrik Steen (39) frå Ulsteinvik gav klar melding til barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt då ho var på besøk på søre Sunnmøre fredag 14. august. Les mer i smp.no...
 

2009-08-18
Rune Harald Rækken_400x532

Politikere til debatt

Vellykket debattmøte med politikere som ga sitt syn på foreslåtte endringer i barneloven tirsdag 25. august.

Ot.prp 104 (2008-2009) Om lov om endringer i barnelova mv. (flytting, delt bosted, samvær, vold mv.) er fremmet, og denne sammen med barnelovutvalgets innstilling NOU 2008:) 9 – ”Med barnet i fokus” blir viktige premissgivere for debatten. 

Sammendrag fra møtet finner du her 

Panelet:
Trine Skei Grande (V), Stortingets Familiekomite
Lotte Grep Knutsen (AP), statssekretær BLD
Karin Woldseth (FRP), 3.kandidat Oslo
Marianne Borgen, (SV)

2009-08-14 Les mer...