familie2

Hvor står partiene i saker om barna våre foran valget?

Hør politikerne redegjøre for sin familiepolitikk på F2Fs paneldebatt på Litteraturhuset 10. juni - klikk

2013-06-03 Les mer
LM 2013_Nytt HS_400x265

Nytt hovedstyre

F2F har nytt styre etter landsmøtet 20. april. På bildet foran leder Roger Sollied Johansen, og fra venstre foran ser vi Hans Chr. Flaathen (ny), Ketil Petersen, Sølvi Leander (ny), Monica Kleffelgård (ny). Bak fra venstre Hans Tau Hatlestad, Rune H. Rækken, Ove Hansen (ny), Warren Eversley (ny), nyvalgte Per Vidar Bredesen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

2013-01-28 Mer info kommer...
Samtale eller møte

Årsmøte og foredrag hos F2F Buskerud 19.2

Hvordan vinne frem i barnefordelingssaker?
Psykopater i parforhold v/Advokat Vidar Borgersen.

2013-01-09 Les mer...
MorFarBarn_300x240

If you want a better world, look in the mirror and start with yourself (Michael Jackson, The Mirror)

Det var ca 50 fremmøtte på temamøtet i Tønsberg tirsdag kveld. Møtet ble avsluttet etter dialog i plenum og flere ble medlem av F2F. Dermed er det flere som støtter arbeidet mot barneministerens planer om endringer av den nye barneloven.
Knall suksess med andre ord.

Møtet viste at det kun er et fåtall som tilfredsstiller kriteriene til psykopat eller dyssosial personlighetsforstyrrelse i diagnosesystemene, men at det er mange som har psykopatliknende trekk og at de forsterkes når følelser er involvert, sinne, hat, angst mv. det vil si mer reaktivt.
Det er også andre personlighetsforstyrrelse som er konflikorientert, men man trenger altså ikke ha disse disgnosene for å være konfliktorientert.

Beste strategi er ofte ikke bite på agnet og være reaktivt tilbake og minst mulig kommunikasjon, slik at den konfliktorienterte motparten etterhvert heller finner andre kanaler for behovet for konflikt.
Forhold som får negative konsekvenser som straff, hvor den konfliktorienterte "psykopaten" ikke ser fordelen av sin adferd, men heller får negativ konsekvens for ham selv, og ikke for den andre, gjør ofte at den slipper taket. Dette fordi vedkommende kun er opptatt av egne fordeler på bekostning av andre.
Selvom det i prinsippet er 2 i en konflikt, var det ikke uenighet om at det også kan være assymetriske konflikter. Og det er viktig å være bevisst at begrepet "psykopat" ikke misbrukes som begrep ogikke bør benyttes mot/overfor den andre parten i foreldreskapet.

Det er vanskelig å endre personlighetsforstyrrelse og onder hos mennesker som ønsker å være i krig. Hvis man vil endre andre, start med å endre eget reaksjonsmønster - derved kan man kanskje endre andre.

2012-09-16 Les mer
grethenordhelle

Grethe Nordhelle besøker F2F Buskerud og Vestfold

Tema:    Manipulasjon (med særlig vekt på familier i oppbrudd)
Tid:        Tirsdag 13. september kl. 19:00
Sted:      Holmestrand Fjordhotell

Kom for å høre Grethe Nordhelles foredrag om manipulasjon!

Velkomment til åpent møte hos F2F Buskerud og F2F Vestfold

2011-05-12 Les mer
foreldre og ansvar

Møte om barnefordeling den 16 februar kl 19:00

Advokat Lill Hege F. Høimyr er gjesteforleser på F2F Buskeruds møte den 16 februar kl 19.00.
Tema "Hvordan vinne fram i barnefordelsingssaker?"
Send din påmelding til møtet til leder Vidar Borgersen på e-post: vid.borgersen@gmail.com

 

2010-01-26