Foreningen 2 Foreldre er medlem i Forum for barnekonvensjonen 

Forumet er en sammenslutning av mange organisasjoner, og en av forumets viktigste oppgaver er å sende skyggerapporter til FNs barnekomite om hvordan FNs barnekonvensjon etterleves i Norge. Skyggerapporten kommer i tillegg til de offisielle rapportene som den norske regjeringen sender til barnekomiteen. Nå er vi ved oppstarten av ny rapportering, og F2F har bedt om at Forum for barnekonvensjonen rapporterer om samværssabotasje, manglende likeverd etter samlivsbrudd og felles foreldreansvar.

Du kan lese hele innspillet her: Link