Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité tirsdag 19. januar 2010

Se video fra høringen i Stortinget om barneloven her 
Dokumenter:
F2Fs presentasjon ser du her 
Høring likestilling mellom mor og far er viktig her 
Spill for galleriet, kronikk her