Øker den offentlige salærsatsen fra 850 til 870 kroner, flere får fri rettshjelp

I statsbudsjettet for 2009 foreslår justisminister Knut Storberget at inntektsgrensene for fri rettshjelp skal heves. Departementet selv anslår at 60 000 flere husstander vil bli dekket av ordningen. Les mer her (Kilde Advokatforeningen)