Coronavirus

Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West, Museumsveien 26, 2060 Gardermoen

Innkalling landsmøte 2021

Medlemmer og delegater i Foreningen 2 Foreldre innkalles til Landsmøte 2021
19. juni 2021 kl. 09:00 (landsmøtet arr senere enn vedtektene tilsier grunnet Covid-19 pandemien). Forbehold om at møtet avvikles digitalt, gjelder helt frem til møtet hvis smittesituasjonen krever det.

Møtet avholdes på Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West, Museumsveien 26, 2060 Gardermoen (gratis parkering)

  • Forslag til saker til landsmøtet skal være skriftlig meddelt til hovedstyret senest 4 uker før landsmøtet (22.5)
  • Saksdokumenter blir gjort tilgjengelig på hjemmesiden senest 2 uker før landsmøtet - LINK til saksdokumenter
  • Alle kandidater til tillitsverv og delegater må ha fulle medlemsrettigheter i F2F
  • Viser for øvrig til F2F vedtekter som du finner på våre hjemmesider, se link nedenfor

 

0900-0930 Registrering og mingling

Agenda

0930:

Sak 1 Åpning og konstituering

                                    a) Valg av møtedirigent, 2 møtereferenter, 2 møtevitner

                                   b) Vedta dagsorden

                                   c) Vedta forretningsorden for Landsmøtet

                                   d) Organisasjonen F2F

                                   e) Landet rundt – lokale aktiviteter

Sak 2 Hovedstyrets beretning 2019 - 2020

Sak 3 Regnskap 2019 - 2020

Sak 4 Budsjett

Sak 5 Forslag til handlingsplan 2021-2023

Sak 6 Forslag, vedtak

                                   a) Diverse vedtektsendringer

                                   b) Innkomne saker

                                   c) Fastsettelse av medlemskontingent

Sak 7 Valg

                                   a) Hovedstyret

                                   b) Revisjon

                                   c) Valgkomité

-----------------------------------------------------------------

1200-1300 Lunch

1300 – 1500 Faglig for medlemmer og delegater

  • Diskusjon rundt barnelovsutvalgets innstilling - vårt og andres høringssvar
  • Prosessen videre med sannsynlig fremdrift (tid) med basis i tidligere innstillinger fra barnelovutvalg

Vedtekter