Aviser

F2F-kronikk i Dagbladet

I dag har F2F en kronikk på trykk i Dagbladet som reiser spørsmål ved både barneloven og rettspraksis knyttet til flytting av felles barn mot den ene forelderens samtykke. Selv om denne saken gjelder flytting til utlandet, mener vi den også klart er relevant når det gjelder innenlandsk flytting. Les kronikken i Dagbladet i her

VG Debatt (27.7.20): Kronikk av pedagog Ole Andreas Thomasgaard les her