adorable-children-silhouettes-boy-and-girl-holding-hands-picture-id121351839-f

Kronerulling - La barna vokse opp med begge foreldre

En dom fra Høyesterett fratar to barn på fem og seks år en oppvekst med begge foreldre i Norge ved å la den ene få flytte barna til utlandet. Pengene går til å reise saken for EMD for å prøve de menneskerettslige sidene ved dommen.

adorable-children-silhouettes-boy-and-girl-holding-hands-picture-id121351839.jpg

Høyesterett tillot nylig en forelder å flytte til Italia med to felles barn. F2F er medsponsor for å få anket dommen til Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen for å prøve om dette står i et problematisk forhold til barns rett til et familieliv med begge foreldre som følger av Den europeiske menneskerettighetkonvensjonens artikkel 8. Dersom anken fører fram vil dette trolig også ha stor betydning i forhold til innenlands flytting med felles barn.

Alle bidrag er viktige, små eller store, for å få en avklaring på disse problematiske sidene ved dagens lovverk.

Link til spleis 90413