Møteplan for høsten 2019

F2F Oslo Akershus

Datoer for temamøter for F2F Oslo Akershus denne høsten er:

Mandag 21. oktober kl. 19:00

Mandag 25. november kl. 19:00

Mandag 16. desember kl. 19:00

Barnet står alltid i fokus når vi velger både temaer og aktivitet. Følg med på valg av viktige temaer utover høsten og ta turen til Scandic Victoria Hotell som ligger i Rosenkrantzgt. 13 (nedenfor Stortinget)

- møtene starter kl 19:00 og avsluttes mellom kl. 21 og 22 avhengig av temaene og oppslutning fra våre medlemmer.

Vi håper å kunne ønske deg velkommen til nyttige foredrag og temakvelder..

Har du behov for råd og veiledning kan du kontakte oss på F2F Veiledningstelefon 880 00 845 som har åpningstid mandag og onsdag kl. 18-21.