Temamøter F2F Oslo Akershus høsten 2016

Datoene for de neste temamøtene denne høsten: 1. november - 6. desember

Noter i dag, her blir det mange interessante temaer så følg med, informasjon kunngjøres fortløpende når foredragsholderne er bekreftet, se nedenfor.

6. september: Advokat Marie Sølverud om «Det synes som en økende trend at stadig flere rettsaker om barn ofte blir til barnevernssaker, hva kan det skyldes?»

11. oktober: Familieterapeut og forfatter Sølvi Foss om «Ekte hverdager – slik kan du skape et bedre liv for deg og dine»

1. november: Advokat Erik Mørch om "Vil du virkelig tape rettsaken om barna dine?"

6. desember: Veiledningskveld, "Din sak - få hjelp fra andre som har vært i situasjonen du opplever akkurat nå". Mer info kommer...