Velkommen til hedersprisutdeling på Scandic Victoria Hotell 19. april kl. 19:00

F2F Hederspris 2016 overrekkes av Barne-/og familieminister Solveig Horne

Professor dr. psychol Frode Thuen mottar Foreningen 2 Foreldres hederspris 2016 for sitt fremragende arbeid innen familieområdet og hans fokus på viktigheten av å ivareta familiemessige bånd. Frode Thuen har vært aktiv i media ved å poengtere at hvis barn opprettholder god kontakt med begge sine foreldre er risiko for psykiske problemer mindre sannsynlig. Thuen har også påpekt viktigheten av at begge foreldre benytter seg av sine muligheter til fødselspermisjon for å knytte sterke bånd til barna fra første stund.

frode_thuen.jpg 

Utover sitt arbeid i offentligheten er Foreningen 2 Foreldre kjent med at Thuen også har vist stor velvilje til de menneskene som har kontaktet han for å få råd i sine konkrete problemstillinger.

Foreningen 2 Foreldre gir hedersprisen i 2016 til Thuen for hans store engasjement for å belyse at trygge og gode rammer for barn er viktig for at de skal kunne vokse opp til å bli trygge mennesker som skal kunne få et godt voksenliv.


Du er velkommen til å overvære begivenheten tirsdag 19. april kl. 19:00 på Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (nedenfor Stortinget).

Gi oss gjerne beskjed på e-post om du kommer; post@f2f.no.

-----------------------------------------------------------------

Se tidligere F2F Hederspris 2015

Det å høre til en familie er viktig for alle...