Er du engasjert i ditt lokalmiljø?

Foreningen 2 Foreldre søker frivillige

Har du foreldreerfaring, har opplevd samlivsbrudd for en tid tilbake, eller har du erfaring fra arbeid med barn? 

Da har du kanskje tid og lyst til å dele dine erfaringer med andre som opplever en vanskelig situasjon etter samlivsbrudd med barn, noen timer pr. uke?

Ta kontakt med nærmeste fylkeslag, vår organisatoriske leder på telefon 480 54 089 eller send en e-post til post@f2f.no .

Vi som er tillitsvalgte håper du ser verdien av F2Fs engasjement, og hvilken betydning det har for barns liv og oppvekst. F2F er den eneste medlemsbaserte og kjønnsnøytrale organisasjonen som arbeider aktivt overfor offentligheten og myndigheter for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Vi har arbeidet med å sikre barns rett til 2 foreldre siden 1985, mye er gjort, men fremdeles gjenstår det noe. Fokus på engasjementet for organisasjonens arbeid får vi blant annet ved å vise til antall medlemmer.