Årsmøte i F2F Rogaland

Årsmøtet til F2F Rogaland avholdes mandag 3. februar .kl. 19.00.

Foreningen 2 Foreldre Rogaland innkaller med dette til årsmøte.

Sted: Ipark, Professor Olav Hansens vei 7A, 4021 Stavanger, Inngang Måltidets hus

Møtestart kl 19:00

Dagsorden:

 

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møtedirigent, møtereferent, 2 møtevitner

3. Godkjenning av dagsorden

4. Årsberetning

5. Regnskap

6. Budsjett

7. Handlingsplan kommende år

8. Innkomne forslag

9. Valg av styre

10. Avslutning

 

VELKOMMEN