Ny foreldreressurs på nettet

Organisasjonen Voksne for barn har lansert et nytt nettsted, www. godeforeldre.no.

På nettstedet Gode foreldre kan du få råd og tips når det gjelder oppdragelse, diagnoser også videre. Innholdet er utarbeidet av fagpersoner. I tillegg kan du ringe bekymringstjenesten til Voksne for barn på 810 03 940 hvis du har flere spørsmål og/eller bekymringer.

Oppdraget til organisasjonen Voksne for barn er å bidra til at barn og unge får en god psykiske helse. Oppgaven til organisasjonen er å arbeide for barn og unges behov, interesser og rettigheter relatert til deres oppvekstmiljø og psykiske helse. De arrangerer en rekke møter og seminarer landet rundt, så det kan lønne seg å følge med på www.vfb.no.