Nytt styre i F2F Rogaland

Alle medlemmer inviteres til årsmøte mandag 25. januar 2010.

Årsmøtet ble avholdt i Bekkefaret Bydelshus 25. januar 2010. Trond Martin Skjerpe overtar som leder etter Johannes Sørvang.
Johannes Sørvang takker av som leder av fylkeslaget og fortsetter som styremedlem i foreningen i 2010. Trond Martin Skjerpe er nyvalgt leder. Han har hatt er sterkt engasjement i foreningen i tre år nå, er selvstendig næringsdrivende og bor i Stavanger.
Eivind Turøy fortsetter som kasserer, mens Helene Gram blir sekretær.
Foreningen satser sterkt på å stadig rekruttere kvinner inn i foreningen, så det er spesielt kjekt å ønske Rita Berg Ingebretsen velkommen som nytt styremedlem. I tillegg fortsetter Bjørn Forshei som styremedlem.
Marin Crnic, Alf Aakre (ny) og Odd Tjelta er varamedlemmer til styret i 2010.