Grupper for barn med 2 adresser

Sofie Margrethe Selvikvåg fra Sandnes Ressurshelsestasjon kommer til Bekkefaret bydelshus. Mandag 15. juni 2009 kl 1745-1845. Hun vil fortelle om deres opplegg for barn og voksne som har to adresser.
På Riska startet Sandnes kommune høsten 2004 opp med grupper for barn som har opplevd samlivsbrudd hos foreldre. Det er elever fra de tre barneskolene på Riska som har hatt dette tilbudet fram til nå. Fra høsten 2007 har Smeaheia skole og Stangeland skole startet opp et tilbud for sine elever.

Vi har hatt ca 6 elever i hver gruppe. Aldersmessig har gruppene vært delt inn i slik: 7 – 9 år og 10 til 12 år. På samlingene får barna anledning til å bli kjent med hverandre og hverandres historier slik de vil fortelle den. Noe av hensikten med det er å føle fellesskap og gjenkjenning i samme opplevelser. Vi leser, snakker, tegner og skriver og kanskje litt rollespill. Alle får hver sin arbeidsperm som de får med seg hjem til slutt. De fleste kommer rett fra skolen til gruppen. Vi begynner med et måltid mat.

Tanken vår med disse gruppene er at barn har behov for å bearbeide de følelsene som skilsmisse og prosessen rundt dette har utløst. I disse gruppene ønsker vi at barna skal oppleve trygghet og et felleskap gjennom møte med andre barn i en liknende situasjon. Det arbeides med temaet følelser med tanke på at barna skal bli bedre i stand til å sette navn på og lettere kunne kjenne igjen de ulike følelsene. Vi tror det kan gi dem en bedre forutsetning for å håndtere det vanskelige de har opplevd.

Helsestasjonstjenester ved Ressurshelsestasjonen er gitt et pådriveransvar for å opprette dette tilbudet i flere bydeler. Flere kommuner har gode erfaringer med at et slikt tilbud blir drevet i et samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolen.

Gruppetilbud til barn med 2 adresser er et tiltak i plan for psykisk helsearbeid 2007 – 2009, barn og unge.

Påmelding:
Ressurshelsestasjonen: 51976680

Kontaktperson:
Sofie Margrethe Selvikvåg, helsesøster /foreldreveileder.
sofie.margrethe.selvikvaag@sandnes.kommune.no