F2F Rogaland inviterer til medlemskveld

F2F Rogaland ønsker nye og gamle medlemmer vellkommen til uformell samling.

Les mer...

Årsmøte i F2F Rogaland

Årsmøtet til F2F Rogaland avholdes mandag 3. februar .kl. 19.00.

2014-01-22 Les mer...
Barn og konflik_BT foto

Lovverket som fremtvinger interessekonflikter

Skaper unødvendige konflikter

Mange foreldre strekker seg langt for å gi den andre både god økonomi og medinnflytelse. Andelen med felles omsorgsløsninger utgjør et betydelig flertall av normale fordelingssaker. Interessekonfliktene som fremtvinges av lovverket og stønadsordninger gjør at bruddfasen kan bli svært kaotisk og konfliktfylt, ikke misnt for barna, mener Warren S. Eversley, F2F Hordaland.

2013-08-06 Les mer...
sandra

Organisasjonen Voksne for barn har lansert et nytt nettsted, www. godeforeldre.no.

Ny foreldreressurs på nettet

På nettstedet Gode foreldre kan du få råd og tips når det gjelder oppdragelse, diagnoser også videre. Innholdet er utarbeidet av fagpersoner. I tillegg kan du ringe bekymringstjenesten til Voksne for barn på 810 03 940 hvis du har flere spørsmål og/eller bekymringer.

2012-12-03 Les mer...
OCT

All makt til mamma

Ole Christian Torkildsen, F2F medlem bosatt i Tønsberg, har hatt et debattinnlegg i Dagbladet etter at statsråd Inga Marte Thorkildsen foreslo en lovendring i barneloven.
2012-10-31 Les mer...
www

Relevante nettressurser

F2F i Norge har en rekke søsterorganisasjoner i verden. I tillegg finnes det ivrige bloggere som kontinuerlig skriver om relevante tema på nettet.
2011-10-28 Les mer...