Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

BBVnXHR

Oversikt over partienes programutkast

Foreningen 2 Foreldre fører her oversikt over partiene sine F2F-relaterte saker i deres utkast til nye partiprogram før Stortingsvalget i 2021. Siden vil oppdateres etter hvert som program-utkastene offentliggjøres.
Les mer...
640px-Barneombudets_logo

Det utydelige barneombudet

Barneombudet leverte i mars sine innspill til barnelovutvalget. Innspillene er merkelig tvetydige og vage. Ser ikke Barneombudet de åpenbare svakhetene ved system og lovverk? Vil de ikke ta tydelig standpunkt i problematikken?
Les mer...
forensic-psychology-job-description

Bruk av sakkyndige i foreldretvistsaker

Høringen, med et omfattende høringsnotat, ble utlyst i Mai 2020 på bakgrunn av utfordringer utredet av Barne- og Familiedepartementet blant annet knyttet til at kvaliteten på sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker varierer for mye, og at lav kvalite...
Les mer...
Aviser

F2F-kronikk i Dagbladet

I dag har F2F en kronikk på trykk i Dagbladet som reiser spørsmål ved både barneloven og rettspraksis knyttet til flytting av felles barn mot den ene forelderens samtykke. Selv om denne saken gjelder flytting til utlandet, mener vi den også klart er ...
Les mer...
2020-1_forside

Nytt medlemsblad

Årets første medlemsblad ligger snart i din postkasse og vi tror du vil finne mye nyttig informasjon i bladet. Vi går en spesiell ferietid i møte. Covid 19 preger samfunnet og vi må alle følge FHIs retningslinjer for smittevern. F2f minner om at i...
Les mer...
foreldrefremmedføring-II

Lojalitetskonflikt og foreldrefremmedgjøring

Foreldrefremmedgjøring (Parental Alienation Syndrom), en ikke anerkjent form for familievold. Selv om et flertall av samlivsbrudd nå er inngått med gjensidig samtykke, mister mange barn kontakten med en av foreldrene sine etter separasjon. De mes...
Les mer...
familietjeneste

En styrket familietjeneste

Foreningen 2 Foreldre leverer høringssvar til høring for en styrket familietjeneste Familievernutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. mai 2018 for å foreta en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten. Formålet med utredningen har v...
Les mer...