j0178845

Møte om konflikthåndtering

En av de sakene styret i F2F Rogaland har hatt fokus på de to siste årene er konflikthåndtering og hvordan en kan unngå at barnefordelingssaker når så langt som til en rettssal.
Les mer...
koppen med skaar i

Vi anbefaler litteratur

Det finnes både faglitteratur og skjønnlitteratur som omhandler samlivsbrudd og skillsmisse hvor barn er involvert. Med utgangspunkt i både voksnes og barns perspektiv. Vi vil etterhvert anbefale bøker som vi kommer over som vi mener kan være nyttige å lese. Her er to til å begynne med.
2010-04-29 Les mer...
divorce

Fortsatt Foreldre helgekurs på Bryne

Familievernkontoret i Egersund inviterer til Fortsatt foreldre- helgekurs, som holdes fredag 8 og lørdag 9 april. Fokus for kurset er barnas situasjon og hvordan man ivaretar foreldresamarbeidet etter samlivsbrudd.
2010-04-29 Les mer...
dolly

F2F høstfest på Dolly Dimples

F2F Rogaland inviterer til en pizzakveld på Dolly Dimples, avd. Torget i Stavanger, 13. september.
Les mer...
skjerpe-trond-martin02_256x250

Alle medlemmer inviteres til årsmøte mandag 25. januar 2010.

Nytt styre i F2F Rogaland

Årsmøtet ble avholdt i Bekkefaret Bydelshus 25. januar 2010. Trond Martin Skjerpe overtar som leder etter Johannes Sørvang.
Les mer...

Godt nytt år!

F2F Rogaland innleder det nye året med å skrive debattinnlegg i Stavanger Aftenblad, om våre konkrete innspill i forhold til å begrense antallet barnefordelingssaker i rettsapparatet i Norge hvert år. En sak fylkeslaget har hatt sterkt fokus på i 2009 og vil intensivere arbeidet med i 2010. Les innlegget ved å klikke på "Les mer".
2009-12-30 Les mer...