Voksne foreldre i julen

-Det avgjørende for barna er ikke hvilken type juleordning familien velger, men at barnas ønsker får betydning
I konfliktfamilier opplever barna at de blir oversett. Konflikten mellom foreldrene blir i fokus, også når det
gjelder hvordan julen skal gjennomføres, sier Per Arne Rød, førstelektor ved Høgskolen i Bergen. 

–Fra mine undersøkelser fant jeg en sårhet og en oppgitthet hos barna når foreldrene ikke klarte å bli enige om feiringen.
Inngåtte avtaler blir derfor i praksis gjerne mest forelderens rett til å ha barna hos seg i det avtalte tidsrommet. Les mer her