Velkommen til temamøte hos F2F Oslo Akershus 1. april kl. 19-21

Barn og samlivsbrudd

Foredragsholder er seniorrådgiver Hilde Rakvaag hos Barneombudet som snakker både om barnefordeling ("foreldretvister") og barnevern. Spørsmål fra deltakerne som møter frem på Rica Victoria Hotel kl. 19-21 (Rosenkrantzgt. 13, nedenfor Stortinget)

Møtet passer for alle som står foran et samlivsbrudd, nettopp har opplevd at familien har blitt reorganisert, har familierelasjoner eller venner som står foran en skilsmisse eller rett og slett vil vite mer ...

Tema: Barn og samlivsbrudd
Sted: Rica Victoria Hotel (Rosenkrantzgt. 13, nedenfor Stortinget)
Tidspunkt: 1. april kl. 19.00-21.00

Hilde Rakvaag er seniorrådgiver hos Barneombudet og hun vil blant annet holde innlegg om barn og samlivsbrudd når hun kommer på temamøtet denne vårkvelden. Hun snakker om hva barn har behov for når familien reorganiseres og om skadelighet ved langvarig foreldrekonflikt.

Servering: Kaffe/te bestilles iht påmelding mottatt senest dagen før til soel-le@online.no - eller ring 480 54 089 hvis du lurer på noe.
Pris: Fri entre. Ta gjerne med deg gjester.