Velkommen til temamøte F2F

Oslo Akershus 10. april kl. 19-21, Rica Victoria Hotell

Temaet for møtet denne gangen er utenlands barnebortføring vs flytting innenlands. Vi tar utgangspunkt i TV2 Dokumentaren fra september 2011 som viste en fars historie om bortføringen av hans sønn til utlandet for 15 år siden. Advokat Erik Mørch innleder møtet og belyser jussen på området.

Torstein A Tobiassen opplevde bortføring av sin sønn til utlandet for mange år siden. Hans kone forsvant med sønnen for 12 år siden. Hun tok med seg deres tre år gamle sønn for å besøke familien. Siden da har sønnen bodd i Dubai.
Han vil snakke om bortføringen og sin innsats for å få barnet tilbake, hvordan myndighetene har behandlet saken, hvordan rettsmøtene har forløpt og hvordan saken har vært profilert i media.

 

Etter gjeldene rett kan den av foreldrene som har barnet boende fast hos seg (som har den daglige omsorgen) treffe avgjørelser som gjelder ”vesentlige sider” av omsorgen for barnet, herunder ”kor i landet barnet skal bu”. Dette er altså en beslutningsmyndighet som ligger til den som har den daglige omsorgen når det gjelder innenlands flytting med barnet.
Når forelderen med hovedomsorg tar med barn og flytter til en annen kant av landet etter samlivsbruddet, slik at samvær krever lange reiser, store kostnader for den andre forelderen, og begrenset samvær mellom foreldre og barn, er dette da sammenlignbart med bortføring av barn til utlandet?


Ole Christian Torkildsens reiser 4150km hver måned for samvær med sitt barn, og han forteller om hvordan han setter fokus på relasjonen til barnet, retten til et likeverdig foreldreskap og utfordringer han har truffet på i kampen om å få mulighet til å være en tilstedeværende pappa.
NAV kan også skape utfordringer mtp pappapermisjon, fødselspenger og reisekostnader. Torkildsen vil også komme inn på dette.

Foredragsholderne forteller om hvordan de fokuserer på relasjonen til barna, retten til et likeverdig foreldreskap og forhold i kampen om å få mulighet til å være pappa for sine barn - de vil fortelle sine historier før de åpner for debatt.


Servering: Kaffe/te bestilles iht påmelding mottatt senest dagen før til soel-le@online.no - eller ring 480 54 089 hvis du lurer på noe. Fri entre.

Velkommen til F2F Oslo Akershus' temamøte på Rica Victoria Hotell (Rosenkrantzgt. 13, rett nedenfor Stortinget)