Velkommen til temamøte F2F Oslo Akershus 5. juni 2012 kl. 19-21

Rica Victoria Hotel ved Stortinget er stedet for temamøtet også denne måneden.

Vi reflekterer over om vi forstår hvorfor vi er single og hvordan snakke med hverandre og barna?

Er du i et forhold, hvorfor går det så lett over styr?
Hvorfor greier noen å være i det samme forholdet hele livet? Hva skal til?
Hvilke feller går de fleste i?

Når du har barn, er det egentlig om å gjøre å bevare forholdet til den andre foreldren?
Er du veldig sint og synes livet er urettferdig? Mange har det slik, hvorfor er det sånn?
Om du vil være en av de som lykkes, kan du i dette foredraget få vite hvordan!

Foredragsholdere: Advokat Erik Mørch, familiejuristen med psykologisk innsikt.
 

Åpnent for spørsmål og diskusjon etter foredraget.