Livmor ønskes leid

Kvinners monopol. Det er ingen tvil om at anonymisering av sæd er en indirekte måte å frata menn foreldreretten på....Les Preben Z. Møllers kronikk i Aftenposten 16.8.08 her