Årmøtet F2F OA

Saksdokumenter tilgjengelig

F2F Oslo Akershus innkaller til årsmøte 30. januar 2018 kl. 18:00.
Forslag til saker til årsmøtet må være medelt styret skriftlig senest 16.1.18 iht vedtektene.
Saksdokumenter tilgjengelig (ny versjon) klikk her

INNKALLING

 til

ÅRSMØTE 2018

30. januar kl. 18:00-19:00

Scandic Victoria Hotell
Rosenkrantzgt. 13 (nedenfor Stortinget)

 

DAGSORDEN

1.               Velkommen

2.               Valg av møtedirigent

3.               Valg av 2 referenter og 2 møtevitner

4.               Vedta dagsorden

5.               Behandle styrets årsberetning for 2017

6.               Behandle revidert regnskap for 2017

7.               Behandle innkomne forslag

8.               Drøfte handlingsplan for kommende periode

9.               Behandle budsjett for kommende periode

10.             Valg av leder, 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer

11.             Valg av revisor

12.             Valg av valgkomite

 

Forslag til saker til årsmøtet må være meddelt styret skriftlig senest 16.1.18 - 2 uker før årsmøtet.

 

Saksdokumenter blir gjort tilgjengelig på Foreningen 2 Foreldre Oslo Akershus hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

 

Alle kandidater til tillitsverv må ha fulle medlemsrettigheter i F2F.

 

Viser for øvrig til våre vedtekter som du finner her.

 

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøtet.

 

Oslo, 18. desember 2017

 

Med vennlig hilsen

Foreningen 2 Foreldre Oslo og Akershus

Erik Mørch

Fylkeslagsleder