{Hjem} {Om F2F} {Aktuelt} {Bli medlem} {Medlemsnett}
Hav Til refleksjon
Når får barna gode liv

For mange småbarnsfedre kommer det som et sjokk at de kan miste den såkalte fedrekvoten av foreldrepengene hvis mor og far går hver sin vei. Hvis foreldrene ikke blir enige om fordelingen av foreldrepermisjonen, går kvoten til den av foreldrene som barnet har fast bostedadresse hos. Vanligvis er det mor.

Les mer (Fedrelandsvennen aug.2016)

2016-11-10 Les mer...

Din sak - få hjelp fra andre som har vært i situasjonen du er i akkurat nå
Temamøte F2F Oslo Akershus 6.12 kl. 19:00

Velkommen til veiledningskveld hos F2F Oslo Akershus i desember på Scandic Victoria Hotell (nedenfor Stortinget)

2016-11-02 Les mer...

Solveig Horne / Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Foto: Ilja C. Hendel Begge foreldrene like viktige for barnet
Barnelov Prop. med forslag til endringer

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) foreslår endringer i barneloven for å bidra til å likestille foreldrene som omsorgspersoner til barnas beste. Regjeringen fremmer nå en egen lovproposisjon for Stortinget om likestilt foreldreskap. Målet er å styrke barns samvær med begge foreldrene. Se nedenfor.

2016-09-23 Les mer...

logo Pressemelding fra Foreningen 2 Foreldre
En utdatert barnelov som skaper uttalige foreldretvister

En utdatert barnelov som skaper uttalige foreldretvister

 

Er en slik barnelov til barnets beste? Er det på tide å gjøre noe med dette?

 

9 av 10 spurte mener at foreldrenes likeverdige rolle overfor barna bør bestå, også etter et samlivsbrudd. Norsk barnelov er i helt utakt med dagens likestilte foreldreskap. Derfor havner  stadig flere foreldretvister i domstolene våre, grunnet en barnelov som ble laget for 50-tallets familiene, hvor far var utearbeidende økonomisk forsørger og mor hjemmeværende.

 

Mange henvendelser til Foreningen 2 Foreldres (F2F), samt enkelte utdaterte og skråsikre fagfolks uttalelser i media, styrker mistanken om at mange er uvitende om foreldrenes juridiske plikter og rettigheter før og etter et samlivsbrudd med felles barn. En undersøkelse Ipsos (tidl. MMI Synovate) har gjennomført, viser at norske familier er overmodne for et likeverdig foreldreskap og at norsk barnelov henger etter foreldrenes holdninger og ønsker. Undersøkelsen viser at:

 

 • 9 av 10 (87 %) mener at foreldrenes likeverdige rolle overfor barna bør bestå etter et samlivsbrudd. Kun 4 % av de spurte mener at foreldrene ikke skal beholde en likeverdig foreldrerolle etter et samlivsbrudd.
 • 7 av 10 (65 %) mener at barna skal ha to hjem etter foreldrenes samlivsbrudd. Kun 2 av 10 (19 %) mener at barna skal ha ett hjem etter foreldrenes samlivsbrudd.
 • 4 av 10 (36 %) vet at ved ”delt bosted” opprettholder foreldrene like juridiske rettigheter og plikter overfor barna, at det er opp til foreldrene å bli enige om likedelt eller skjevdelt samværstid med barna. 3 av 10 (28 %) tror at ”delt bosted” betyr at barna skal ha lik samværstid med hver av foreldrene, mens 3 av 10 (30 %) ikke vet hva delt bosted betyr.
  Alle svar er uavhengig av alder og utdanningsnivå hos respondentene.

En barnelov som nærmest ”tvinger” likeverdige foreldre inn i ulikeverdige foreldreroller etter et samlivsbrudd, skaper raskt grobunn for mange fullstendig unødvendige foreldretvister som dessverre går ut over barna deres. F2F arbeider for en barnelov som belønner samarbeidende foreldre, som respekterer barnets krav om å få beholde deres samlede foreldreressurser, selv om mor og far slutter å være kjærester.

 

Når Regjeringen og Stortinget i høst står foran endringer av barneloven må forebygging og demping av konflikter mellom foreldrene etter samlivsbrudd være en klar og uttalt målsetting. Norske foreldre er overmodne for likeverdig foreldreskap. Skal Regjering og Storting endelig følge folkeopinionen i disse viktige spørsmålene som bestemmer oppvekstvilkårene til en fjerdedel av den oppvoksende generasjon?

 

 

Kontaktpersoner: Rune Harald Rækken, tlf. 905 23 845

 

Last den ned i pdf format her:

2016-09-18 Les mer...


Fars betydning for barnets utvikling

I en ny stor klinisk rapport har forskere sett på hva slags innvirkning far har på barnets helse og utvikling, og hvordan denne skiller seg fra mors rolle. I en klinisk rapport som ble forhåndspublisert på nett i tidsskriftet Pediatrics i juni 20161, har forfatterne sett på hvordan far, eller en farsfigur, innvirker på barns helse. Rapporten er amerikansk, men også i Norge har det vært en utvikling gjennom de senere år der far har fått en helt annen rolle enn det som for noen tiår siden var normen. Større deler av foreldrepermisjonen er øremerket far, og flere familier velger andre løsninger enn det som tidligere var de mer tradisjonelle valgene.

2016-07-26 Les mer...

logo
Temamøter F2F Oslo Akershus høsten 2016

Datoene for de neste temamøtene denne høsten: 1. november - 6. desember

Noter i dag, her blir det mange interessante temaer så følg med, informasjon kunngjøres fortløpende når foredragsholderne er bekreftet, se nedenfor.

2016-04-25 Les mer...


F2F Hederspris 2016

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne overrakte Foreningen 2 Foreldres hederspris 2016 til professor dr. psychol Frode Thuen for hans fremragende arbeid innen familieområdet og hans fokus på viktigheten av å ivareta familiemessige bånd.
Foreningen 2 Foreldre hederspris 2016 ble gitt til Thuen for hans store engasjement for å belyse at trygge og gode rammer for barna er viktig for at barna skal kunne vokse opp til å bli trygge mennesker som skal kunne få et godt voksenliv.

Les mer...

HjemWebIII-l2 Tar du en utfordring...
Bli forfatter av lesestoff til F2F-Bladet

Det er ønskelig med et bredest mulig innhold i F2Fs medlemsblad og vi sender med dette en oppfordring til alle om å levere stoff til bladet.

F2F-redaksjonen forbeholder seg retten til å avgjøre hva som skal benyttes av leserinnlegg og artikler. Materiellet må leveres som word-fil og send ditt bidrag til redaksjon@f2f.no i god tid før fristene som kunngjøres fortløpende før de 3 planlagte utgivelsene i 2016. Bladet skal kunne leses av medlemmene: før påske, medio september og medio desember.

2016-02-01 Les mer...

Åpent for alle som ønsker å vite mer om F2F og for medlemmer
Aktiviteter i juni måned - FMK og Sommerfest!

Mandag den 06.06.16 finner du F2F Hordaland i 2 etg. på "Kontoret" pub fra kl 18.30. Har du spørsmål relatert til F2Fs arbeide eller bare ønsker å treffe andre som er opptatt av emner relatert til barn og famile er dette et relevant tilbud for deg. Samlingen er gratis og åpen for alle. 

Lørdag den 25.06.16 arrangerer lokallaget i Hordaland vår årlige sommerfest for F2Fs medlemmer, barn og venner

2016-06-01 Les mer...

Er selvinnsikt nødvendig.....
Velkomment til F2F OA Temamøte 7. juni kl. 19:00

Sett av tid for et spennende tema; «Er selvinnsikt nødvendig for å sikre et for barna og deg selv levelig utfall i saker om dem?» v/advokat Erik Mørch
Skjønner alle at du har selvinnsikt, fordi du selv mener du har det? - Gjelder dette også den andre forelderen, sakkyndige og dommeren? -  Trenger advokaten din selvinnsikt for at du skal lykkes? - Trenger advokaten din å være interessert i saken din og like deg? - Er det nok at du møter advokaten din en eller to ganger før en rettssak, fordi denne har så mye å gjøre med andre saker? - Er det lett å lure den andre forelderen, sakkyndige og dommeren? - Er de dumme og kunnskapsløse idioter hele gjengen? - Har det noen betydning hvordan du ser ut, hva du sier og hvordan du sier det? - Er det viktig at du er fortløpende mental stabil i saker om barn, eller spiller dette ingen rolle for hvordan slike saker ender?

2016-06-01 Les mer...

ekkonrk-300 Flytting mellom mor og far etter samlivsbrudd
Forslaget til ny barnelov til debatt

Hør debatten mellom barneministeren, AFFO og F2F om forslaget til ny barnelov, samt intervju med en ung mann (19) som har følt flyttesituasjonen etter samlivsbruddet mellom mor og far gjennom mange år av sin oppvekst fra EKKO NRK P2 6.11.15. Last podkast

2015-11-06 Les mer...

Solveig Horne / Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Foto: Ilja C. Hendel Barnets beste, likeverdig foreldreskap
Ny barnelov på høring

F2F mener at Barneloven 2.0 som nå er under utforming er en unik mulighet til å sørge for at Norge får et fullstendig kjønnsnøytralt lovverk, slik at ingen norsk lovtekst lenger foreskriver forskjellbehandling av mennesker grunnet kjønn. Likeverd er en overordnet norm i det norske samfunnet og bør også være det innen barnelovområdet.

Se F2Fs høringssvar til BLD her

2015-10-04 Les mer...

Takk for innsatsen
Æresmedlem

Gratulerer med æresmedlemskap og takk for innsatsen for F2F, Roger Sollied Johansen!

Roger var organisatorisk leder 2003-2005, nestleder 2005-2007, ledet foreningen i perioden 2007-2014.

Nåværende hovedstyre tenkte at maleriet "Kom vi skal hjem" malt av Gørild Bruaset Bræin passer godt til F2Fs nyeste æresmedlem.

 

2016-04-11 Les mer...

     Best Western Airport Hotell Gardermoen
Samling for fylkeslag-/kontakter og HS 9. april

Tillitsvalgte og ressurspersoner samles 9. april og vil treffes jevnlig fremover med et par samlinger pr. år. Utover verdien av å treffes skal erfaringer deles når vi har anledning til å drøfte saker med hverandre og utveksle erfaringer samt at vi får gjennomgått rammene for både drift, organisering, tildeling av midler og rutiner. Aktuelle deltakere har mottatt ytterligere informasjon pr. e-post.

2016-02-29 Les mer...

Hvordan går det med barn som vokser opp uten mannlige forbilder?
Temamøte på Scandic Victoria Hotell 5. april kl. 1900

Spesialist i psykiatri Dag Furuholmen besøker oss for et foredrag om et tema som opptar våre medlemmer spesielt.

2016-03-18 Les mer...Search:
 

GUI mode