{Hjem} {Om F2F} {Aktuelt} {Bli medlem} {Medlemsnett}
Scandic Victoria Hotell 19. mai kl. 19:00
Temamøte hos F2F Oslo Akershus

Foredragsholder er Spes.klinisk psykologi Per Kaald som med sin lange erfaring som sakkyndig vil fortelle hva sakkyndige vektlegger, hva er de opptatt av?

2015-05-08 Les mer...

påpeker nytt hovedstyre i Foreningen 2 Foreldre
Likeverdig foreldreskap øker mest

Foreningen 2 Foreldre avholdt landsmøte og markerte samtidig F2Fs 30-årsjubileum helgen 25.-26. april. - Vi ser at F2Fs tankegods er godt forankret i befolkningen, siden mer enn 25% av dem som bryter sine samliv velger likeverdige løsninger for barna sine når mor og far slutter å være kjærester, sier leder i F2F Rune Harald Rækken. - Foreldrene går foran og lovverket henger etter. Barnelovens hovedregel er fortsatt er basert på en forgangen tankegang hvor foreldrene tilordnes ulikeverdige foreldreroller etter samlivsbrudd, selv om de har vært likeverdige i samliv. Dette skaper høye konflikter og uheldig posisjonering mellom foreldrene i bruddsituasjonen, noe som er svært uheldig for fremtidig foreldresamarbeid, og det er svært uheldig for barna.

2015-04-28 Les mer...

Hva mener barn og unge 8-19 år om situasjonen etter samlivsbrudd
Barn og Ungdomsundersøkelsen 2015

F2F har i samarbeid med Ipsos MMI Barn og Ungdom 2015 gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse med medievaner, holdninger og interesser, hvor vi har stilt spørsmål i omnibusdelen. Se resultatene her hvor utvalget består av 51% gutter og 49% jenter, og er jevnt fordelt over de tre aldersgruppene 8-11 år, 12-15 år og 16-19 år.

2015-03-15 Les mer...Search:
 

GUI mode