88008845, post@f2f.no

Forside bilde 3_Storm

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem

Forside bilde 2

Veien videre....

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem...

Broken hart

Skilsmissekonflikt rammer barna

Voksne for Barn

”Mamma baksnakker pappa utrolig mye. Jeg føler litt at jeg lyver til pappa når jeg er hos han for han vet jo ikke at mamma har snakket stygt om han” ...
barn på stranden

"Til barnets beste"

Det mest misbrukte uttrykket vi voksne benytter?

Selv når vi ikke kan utstå vedkommende som partner lengre, så vil vedkommende alltid være forelderen til vårt felles barn....
Barneministeren Karita

F2F Hederspris 2015 - arrangementet er åpent for alle

Tidl. familieminister Karita Bekkemellem

Følg med, ny dato kommer... F2F Hederspris 2015 til tidl. Barne-/familieminister Karita Bekkemellem! Møt frem på Scandic Hotell Oslo (Solli, Parkv...
Våre partnere