88008845, post@f2f.no

Forside bilde 3_Storm

Hjelp oss og hjelpe, bli medlem

Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem

Forside bilde 2

Veien videre....

Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem...

På pappas skulder_300x400

Kampen om barna

Norge er et foregangsland når det gjelder likestilling. Samfunnet ønsker kvinner i arbeid og menn som tar ansvar for barna, men når hjemmene går i opp...
F_to_F_logo

Innkalling til årsmøte 2014 i F2F Hordaland

Velkommen til årsmøte i Foreningen 2 Foreldre Hordaland, mandag 15 april 2014 kl 18:30 - 21:00.   Vi holder årsmøtet i lokalene til Batteriet Ve...
Hederspris Tore Strømøy_Her og Nå_feb 2014 faksimile

Det å høre til en familie er viktig for alle mennesker

det er naturgitt for alle barn å være glad i sine foreldre

Statsråd Solveig Horne overrakte programleder for Tore på sporet, Tore Strømøy, F2Fs hederspris 4. februar for sin evne til å råde og hjelpe, og for a...


Ingen artikler på denne siden. [no]

            
Våre partnere